หมายเหตุ
เนื่องจากสินค้าบางรายการ ไม่มีค่าคอมมิชชั่น หรือ ไม่ได้เข้าร่วม Affiliate จึงจะส่งผลทำให้สินค้าที่ลูกค้าซื้อ บางรายการอาจจะไม่มีค่าคอมมิชชั่น หรือ ไม่มีรายการซื้อโชว์ที่ Star Ads
เข้าสู่ระบบ